Vooral vragen over contracten, huur en personeel bij de Ondernemersdesk van DAS

Dagelijks nemen verschillende soorten ondernemers contact met ons op. Daardoor is geen dag op de Ondernemersdesk hetzelfde. Iedere ondernemer heeft te maken met risico’s op juridisch en financieel gebied. Een juridisch conflict oplossen of facturen innen kost tijd en tijd steken ondernemers het liefst in het ondernemen zelf.

Door de vragen krijg je als adviseur ook inzicht in wat er speelt in de maatschappij en waar ondernemers op juridisch gebied tegenaan lopen. Allemaal hebben zij een eigen verhaal en hulpvraag. In mijn blog lees je meer over de Ondernemersdek en de vragen die de afgelopen maanden veel aan ons zijn gesteld.

Coronamaatregelen hebben effect op ondernemen

Je merkt dat het voor veel ondernemers onduidelijk is wat in bepaalde situaties nu precies hun rechten en plichten zijn. Een conflict kan namelijk voor veel stress zorgen en dat kunnen zij er vaak niet bij hebben. We zien dat de coronamaatregelen effect hebben op het ondernemen. Enerzijds heb je sectoren waar het bedrijf helemaal stilligt, denk bijvoorbeeld aan de horeca. Anderzijds zie je sectoren waar het werk juist is toegenomen, bijvoorbeeld in de bouwsector.

Discussies over contracten

Opvallend is de stijging van het aantal vragen op het gebied van contractuele zaken. Ondernemers zijn onverwacht in een situatie beland waarin bij het maken van afspraken geen rekening gehouden is met een overmachtssituatie zoals corona. Ondernemers zeggen lopende contracten op met als reden dat het financieel niet meer haalbaar is. Discussies over de uitvoering van werkzaamheden of geleverde producten komt ook veel vaker voor. Daarnaast zijn er nog veel ondernemers die zakendoen op basis van vertrouwen en afspraken niet goed hebben vastgelegd. Daardoor is het vaak lastiger om er samen onderling uit te komen. Hier zien wij wel verandering in komen. Ondernemers gaan veel meer met hun juridische documenten aan de slag. De laatste tijd worden veel vragen gesteld over hulp bij het laten controleren of opstellen van algemene voorwaarden.

Huur en verhuur bedrijfspand

We zien ook een stijging van conflicten over huur en verhuur van bedrijfspanden. Hier zijn de afgelopen tijd veel vragen over gesteld. Hoe betaal je je huur op het moment dat je als ondernemer jouw deuren moet sluiten en daardoor geen inkomsten meer hebt? Soms hebben ze geluk en is de verhuurder coulant en krijgen ze uitstel. Niet altijd is dit het geval en dat kan ervoor zorgen dat een ondernemer financieel behoorlijk in de problemen raakt. Die financiële problemen kunnen ertoe leiden dat de huurovereenkomst noodgedwongen wordt opgezegd. Of de verhuurder of huurder daar dan mee akkoord gaat is nog maar de vraag. Dit kan ook weer zorgen voor onenigheid.

Minder vragen over ontslag

Tegen alle verwachtingen in hebben we veel minder vragen dan verwacht over ontslag of andere zaken die met arbeidsrecht te maken hebben. We merken wel dat er een bepaalde onrust is bij ondernemers en dat zij preventief vragen stellen over de ontslagmogelijkheden. Veel werkgevers proberen hun personeel zo lang mogelijk in dienst te houden. Dit doen zij bijvoorbeeld door de werknemer tijdelijk in een andere functie te plaatsen. Hier gaat niet iedere werknemer zomaar mee akkoord. Werkgevers gaan dan met de werknemer in gesprek maar nemen daarvoor eerst contact met ons op om te kijken hoe ze met deze situatie moeten omgaan.

Belangrijk om alles goed op orde te hebben

Alles bij elkaar werden we op de Ondernemersdesk de afgelopen maanden vooral beziggehouden met (juridische) vragen over contracten, huurrecht en arbeidsrecht. Het wordt steeds belangrijker gevonden om alles goed op orde te hebben en een conflict te voorkomen. Ondernemers worden zich steeds meer bewust van het belang van algemene voorwaarden. Het voelt zelfs alsof ondernemers zich schrap zetten voor een stilte voor de storm. Op de ondernemersdesk doen wij dat ook. Dus als de storm los barst staan wij voor de ondernemers klaar.

Wil je weten of je algemene voorwaarden op orde zijn en of je juridisch sterk staat? Doe onze gratis scan.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.